به منظور ایجاد گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی - کارآموزی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی یزد با دانشگاه علم و هنر جهت شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی فارغ التحصیلان معرفی شده از سوی دانشگاه علم و هنر و کمک به اشتغال آنان از طریق سامانه yazdtalent.ir منعقد گردید.

 

2020-2021 - ©All Rights Reseved. Powered by DCMS Prime